Privacy en integriteit

Preventie en integriteitsbeleid

Een veilige omgeving vinden we zeer belangrijk, zowel voor deelnemers aan onze activitieten als voor de vrijwillige medewerkers. We doen er alles aan om te voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag voorkomt in onze organisatie. Wilt u meer weten over hoe we dit voorkomen, kijk dan in ons preventie- en integriteitsbeleid. Binnen onze organisatie hanteren we ook een aantal omgangsregels. We doen er alles om het te voorkomen, maar desondanks kunnen we niet uitsluiten dat er nooit grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Voor dat geval hebben we een protocol grensoverschrijdend gedrag.

Binnen de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht hebben we een vertrouwenspersoon waar vrijwilligers terecht kunnen. Op dit moment is dat Susan Brooijmans. Voor ouders van deelnemende kinderen is Mirjam Geers het eerste aanspreekpunt. Indien nodig schakelt Mirjam de vertrouwenspersoon in. Van beide kunt u hier de contactgegevens raadplegen.

Bescherming van persoonsgegevens

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht verwerkt persoonsgegevens van zowel deelnemers als vrijwilligers. We gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. We vinden het belangrijk om te laten zien op welke manier we dat doen.

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht. Wil je meer weten? Download dan ons Gegevensbeschermingsbeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht is de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens vindt u hier op onze website.

Waarvoor verwerkt de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht persoonsgegevens?
Als een kind wil deelnemen aan Jeugdland of als u als vrijwilliger mee wil helpen bij Jeugdland of bij de jeugddisco’s dan hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van die gegevens kunnen we zorgen voor een goede inschrijving, een goede indeling van deelnemers en vrijwilligers maken en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Ook gebruiken we de persoonsgegevens om contact te onderhouden met ouders / verzorgers en met vrijwilligers.

Tijdens Jeugdland willen we deelnemers en vrijwilligers zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. Voor de begeleiding en de veiligheid is het daarom van belang dat we ten alle tijden toegang hebben tot de persoonsgegevens van onze deelnemers en vrijwilligers.

Tijdens de kindervakantieweek plaatsen wij foto’s op onze website. Deze foto’s dienen ter informatie voor ouders / verzorgers en vrijwilligers en ter promotie van de kindervakantieweek. Met het inschrijven van kinderen of als u zichzelf inschrijft als vrijwilliger, verleent u de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht toestemming om foto’s te maken en op de website te plaatsen. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zorgen er vervolgens voor dat er van u of van het betreffende kind geen foto’s op de website geplaatst worden. Ook als u een specifieke foto verwijderd wil hebben van onze website kunt u dit via dit e-mailadres aan ons doorgeven. Wij verwijderen dan de betreffende foto.

Verwerkt de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht verwerkt deze bijzondere persoonsgegevens enkel als wij daartoe nadrukkelijk toestemming hebben gekregen van ouders / verzorgers of van vrijwilligers zelf.

Hoe gaat de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht met mijn persoonsgegevens om?
Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en we bewaren ze niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze verwerken.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Enkel bestuursleden en coördinatoren hebben toegang tot de database met gegevens van deelnemers en vrijwilligers. De namen van bestuursleden en coördinatoren zijn voor medewerkers te vinden op de website van de stichting.
De voor- en achternaam van kinderen, het adres waar zij wonen en de telefoonnummers waarop ouders bereikbaar zijn, worden op een pasje gedrukt. Deelnemende kinderen dragen dit pasje gedurende de kindervakantieweek om hun nek. Op deze manier zijn ouders in geval van calamiteiten en in het geval er geen toegang tot de digitale database gekregen kan worden, altijd direct te bereiken. Deze gegevens zijn voor alle medewerkers en mede-deelnemers te zien. Wel raden wij deelnemers aan om het pasje gedurende de dag onder hun kleding te laten hangen.

Uitwisselen van gegevens.
De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht deelt onder geen enkel beding (bijzondere) persoonsgegevens van deelnemers dan wel van medewerkers met andere organisaties.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens van deelnemers en medewerkers worden uiterlijk zes weken na afloop van de kindervakantieweek vernietigd. De periode van zes weken geeft de stichting de gelegenheid om eventuele gevonden voorwerpen te retourneren (indien een naam bekend is).
E-mailadressen van medewerkers worden niet vernietigd, omdat deze benodigd zijn voor het benaderen van medewerkers voor volgende evenementen. Een ieder kan op ieder moment verzoeken zijn of haar e-mailadres uit de database te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht kan je contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Telefonisch contact opnemen is ook mogelijk, de telefoonnummers vindt u hier.

Wijzigingen gegevensbeschermingsbeleid.
De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het gegevensbeschermingsbeleid. Wij raden daarom een ieder aan om het gegevensbeschermingsbeleid jaarlijks bij het inschrijven te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De laatste versie van het gegevensbeschermingsbeleid is op deze website te downloaden.

Disclaimer
De inhoud van www.sjjw.org is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies
De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.