Kleuren

De kinderen zijn onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen, waar het kind op het moment van inschrijving van Jeugdland in verkeerd:
  • Lichtblauw: groep 1 van de basisschool
  • Blauw: groepen 2 en 3 van de basisschool
  • Rood: groepen 4 en 5 van de basisschool
  • Groen: groepen 6, 7 en 8 van de basisschool
De groepen zijn te herkennen aan de gekleurde petten met naam, die de kinderen op de eerste dag krijgen uitgereikt. Ook dragen alle kinderen een pasje aan een keycord, zodat er snel gehandeld kan worden bij een calamiteit. Op de pasjes staat belangrijke informatie, zoals naam, adres, telefoonnummers, groep en opstapplaats van de bus. Elke dag wordt er gecontroleerd welke kinderen op Jeugdland aanwezig zijn. Laat dus weten als uw kind, bijv. vanwege ziekte, onverwacht niet kan komen.

Iedere kleur heeft een eigen programma. De kinderen van lichtblauw hebben op maandag, woensdag en vrijdag grotendeels hetzelfde programma als de kinderen van blauw. Op dinsdag en donderdag kunnen ze thuis uitrusten. Kinderen van lichtblauw kunnen alleen opgegeven worden als ze een oudere broer/zus hebben waarmee ze naar Jeugdland kunnen komen met de bus. Het met de bus naar Jeugdland komen is verplicht! Hier kan niet zonder overleg met het bestuur in worden geschoven. In alle dagen zit een vaste structuur, wat het voor kinderen duidelijk en overzichtelijk houdt. Zo zijn er bijvoorbeeld vaste tijden voor gezamenlijk eten en drinken en wordt de dag gezamenlijk geopend en afgesloten.

NB. In 2020 hebben we geen busvervoer laten plaats vinden in verband met corona. Toen konden de kinderen gehaald en gebracht worden met eigen vervoer of zelf lopen en fietsen naar de verschillende locatie's. 

Op maandag worden de kinderen in groepjes ingedeeld die de hele week bij elkaar blijven onder leiding van een of meer vaste begeleiders. Dit om de sociale ontwikkeling en betrokkenheid binnen de groep te bevorderen. De groepen bij blauw worden door de leiding ingedeeld. Op het inschrijfformulier kunnen de ouders aangeven met welke kinderen hun kind omgaan.  Bij rood en groen mogen de kinderen, op maandagochtend, zelf groepjes samenstellen.