Bestuur

Tijdens Jeugdland is de algemene leiding in handen van de voorzitter. Hij wordt hierin ondersteund door de bestuursleden. Als bestuur bewaken zij de veiligheid van de kinderen tijdens Jeugdland. Ook zorgen zij voor de wijzigingen in het programma, bijvoorbeeld als de weersomstandigheden een verandering van het programma noodzakelijk maken. Zij regelen ook eventuele contacten met ouders, andere organisaties buiten Jeugdland, houden de coördinatoren op de hoogte van eventuele bijzonderheden (zieke kinderen e.d.) en allerhande organisatorische zaken die er spelen.

Het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk bestaat momenteel uit de volgende personen:
  • Voorzitter: Mirjam Geers
  • Secretaris: Jeffrey van Meer
  • Penningmeester: Jeroen Geers
  • Algemeen lid: Bas Broosus
  • Algemeen lid: Susan Brooijmans
  • Algemeen lid: Henk van der Helm