Bestuur

Tijdens Jeugdland is de algemene leiding in handen van de voorzitter die hierin wordt ondersteund door de bestuursleden. Het bestuur bewaakt de veiligheid van de kinderen tijdens Jeugdland. Tevens zorgen zij voor de wijzigingen in het programma, bijvoorbeeld als de weersomstandigheden een verandering van het programma noodzakelijk maken. Zij zijn ook contactpersoon voor ouders, externe organiseties en houden de coördinatoren op de hoogte van eventuele bijzonderheden en allerhande organisatorische zaken die er spelen.

Het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk bestaat uit de volgende personen:
  • Voorzitter: Mirjam Geers
  • Secretaris: Jeffrey van Meer
  • Penningmeester: Jeroen Geers
  • Algemeen lid: Susan Brooijmans
  • Algemeen lid: Bas Broosus
  • Algemeen lid: Milou Hekhuizen
  • Algemeen lid: Maureen Kint