Coördinatoren

Iedere kleur wordt geleid door een aantal coördinatoren. Zij sturen tijdens de week de groepsleiding aan en zorgen er in het voortraject voor dat - in overleg met het bestuur - de programma’s op tijd af zijn. De coördinatoren zorgen er ook voor dat de groepsleiding op de hoogte is van het programma van de desbetreffende kleur. Tijdens de week Jeugdland is er per kleur minimaal 1 coördinator die geen groepje kinderen begeleidt, zodat deze coördinator tijdens de dag allerlei zaken kan regelen voor de kleur. ’s Morgens voordat de kinderen komen, hebben de coördinatoren kort overleg met de voorzitter om eventuele bijzonderheden van de komende dag door te spreken. Aan het eind van de dag is er een soortgelijk overleg waarin de dag wordt geëvalueerd.

De coördinatoren voor 2022 zijn:

  • Lichtblauw: Valerie Verkuijl
  • Blauw: Anne Oostdijk, Pien van Tillo en Yannick van der Ha
  • Rood: Jeroen van der Ha, Jeske Sluijts en Michelle Surminski
  • Groen: Hans Modderman en Iris Meeuwsen