Page 1 of 3

Toestemmingsformulier

Gegevens deelnemer:

Vul de voornaam in.
Invalid Input
Vul de achternaam in.
Maak een keuze.
Vul de geboortedatum in,
dd-mm-jjjj!
 
Vul straat en huisnummer in.
Vul de postcode in. Formaat: 1234AB
Selecteer een woonplaats.
Vul een woonplaats in.

 

Iedere deelnemer heeft bij inschrijving een uniek inschijfnummer ontvangen. U vindt dit inschrijfnummer op het deelnamebewijs. Gelieve het unieke inschrijfnummer te vermelden.
Invalid Input

Gegevens ouder/voogd:

Vul naam in.
Vul telefoonnummer in.
Vul een geldig email adres in.
Er rijden dit jaar geen bussen. Het busvervoer brengt uitdagingen met zich mee voor de vrijwilligers en buschauffeur om afstandsnormen in acht te nemen. Daarbij zijn deelnemers verdeeld over drie locaties en is het busvervoer logistiek moeilijk te organiseren. Middels dit formulier kunt u toestemming verlenen om uw kind op eigen gelegenheid naar huis te laten gaan. Voor deelnemers van lichtblauw en blauw is op eigen gelegenheid naar huis gaan niet toegestaan.
Invalid Input
Invalid Input
Middels ondertekening van dit formulier verleent u Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht toestemming om uw kind - geheel op eigen risico - op de door u aangegeven data op eigen gelegenheid naar huis te laten gaan. Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht draagt geen aansprakelijkheid nadat uw zoon/dochter de door u geselecteerde locatie heeft verlaten.
Invalid Input
Om toestemming te geven dient u akkoord te gaan.